EGYPT
ACHETATON
AMARNA

VELATICKÉ
HRADISKO
MARIANKA
RÍMSKA
STANICA
STUPAVANEZNÁME
OPEVNENIE
PRI HRADE
PAJŠTÚN

HRAD
KUCHYŇA

KOSTOL
Sv. MARGITY
ANTIOCHIJSKEJ

+++++