EGYPT
ACHETATON
AMARNA

DIOKLECIÁNOV
PALÁC
V SPLITEHRAD
OSTRÝ KAMEŇVELATICKÉ
HRADISKO
MARIANKA
RÍMSKA
STANICA
STUPAVANEZNÁME
OPEVNENIE
PRI HRADE
PAJŠTÚN

DRAČÍ HRÁDOK

HRAD
KUCHYŇA

KOSTOL
Sv. MARGITY
ANTIOCHIJSKEJ

KOSTOL
NA CHORVÁTSKOM
OSTROVE VIR

PÁLLFYHO PALÁC
NA ZÁMOCKEJ ULICI V BRATISLAVE


ŽENSKÝ KAMEŇ
PRI STUPAVE

MUŽI
KTORÍ SI MOHLI
VYBRAŤ
(Text)


+++++