Diokleciánov
palác
v Splite

Peristyl

Na konci stĺporadia vľavo je čierna sfinga.
Dioklecián bol obdivovateľom Egypta a priviezol si odtiaľ nielen túto sfingu, ale aj mnoho iných artefaktov

Detail sfingy na peristyle.
Splitčania ju označujú GorgonaZlatá brána
Najväčšia zo štyroch  vstupných brán Diokleciánovho paláca
(severná)

Strieborná brána
(východná)


Bronzová brána
(južná)
Bola najmenšia a používala sa ako prístup k lodiam na mori

Železná brána
(západná)
výrazne prekrytá neskoršou zástavbou

PivPivnice
Diokleciánovho paláca.
Vstupuje sa do nich cez Bronzovú bránu na juhu alebo z Peristilu na severe.
Schody na fotografii vedú do Peristylu.
Pivnice boli takto sprístupnené až nedávno kvôli turistom.
nice

Akvadukt
vedúci od hôr nad Solinom (Salona)
do Diokleciánovho paláca.
Zdanlivo dobrý stav akvaduktu zaistili jeho opakované výrazné rekonštrukcie

Celkový pohľad na 3D model Diokleciánovho paláca z východu (more by bolo na ľavej strane)
Červenou strechou je zvýraznený Eskulapov (Jupiterov) chrám

Eskulapov (Jupiterov) chrám

Chrám sa dnes spravidla označuje nesprávne ako Jupiterov. V skutočnosti bol zasvätený Eskulapovi (Aeskulap, Asklepios). Jupiterov chrám je dnešný chrám sv.Duje alebo inak tiež Diokleciánovo mauzóleum

Dnes už neexistuje portico (stĺporadie a ním nesená časť strechy) ani strecha nad svätyňou. Schodisko a jeho bočné časti sú tiež viacmenej zničené a sú prezentované len v nepresných náznakoch.


Eskulapov (Jupiterov) chrám (vľavo)  bol
umiestnený v
sakrálnom sektore západne od peristylu spolu s kruhovými chrámami Venuše a Sibyly. Podľa niektorých zdrojov bolo jadro Venušinho chrámu šesťhranné.

Venušin ani Sibylin chrám už neexistujú. Jedinou pamiatkou je kruh na podlahe reštaurácie Luxor, ktorý vyznačuje miesto, kde boli nájdené zvyšky základov Venušinho chrámu.
Stavby okolo chrámov sú zobrazené len zjednodušene. Medzi chrámami v pozadí vidieť stĺporadie peristylu, nad ním je Strieborná brána a osemhranný Jupiterov chrám (Diokleciánovo Mauzóleum)#DiocletianPalace #JupiterTemple #VenusTemple #SibylleTemple #AeskulapTemple #CybeleTemple                                                             DETAILY


Socha Venuše

Nie je isté, či pochádza z Venušinho chrámu. Jej fragment (spodná časť) bol nájdený v okolí Diokleciánovho paláca. Súsošie bolo digitálne zrekonštruované do zobrazenej formy podľa existujúcich podobných sôch z rovnakého obdobia.Strop Eskulapovho (Jupiterovho) chrámu

Zobrazený je skutočný stav veľmi pekne zachovalej pamiatky


     
     Fotografia fragmentu sochy (c) Tonći Seser                                              (c) Carole Raddato licensed under Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

+++++