Ostrov Vir
Ranokresťanský kostol sv.Martina zo 6.storočia
Ranokresťanský kostol zo 6.storočia na ostrove Vir. Pohľad zo severu.
Najvýraznejšia archeologická pamiatka na ostrove (ak nerátame všobecne známu pevnosť Kaštelina zo začiatku 16.storočia).  Zasvätenie s.Martinovi nie je jednoznačne dokázané, ale zhodujú sa na ňom viacerí odborníci a je veľmi pravdepodobné.
Analýzou orientácie kostola, vykonanou autorom tejto stránky, bolo potvrdené, že os kostola smeruje presne na miesto východu Slnka v deň 11.novembra (cca o 07.00 hod).
11.november je sviatok sv.Martina a orientácia sakrálnych stavieb podľa východu Slnka v deň sviatku patróna stavby je overenou zvyklosťou.
Kostol sa nachádza pri obci Lozice, konkrétnu lokalitu archeológovia nazývajú Smratine. Zachovali sa základy kostola, ktoré boli po prieskume zakonzervované a sú voľne prístupné. Sú viditeľné aj na satelitných snímkach GoogleEarth


Pohľad na kostol od juhovýchodu3D rekonštrucia interiéru kostola (predstava autora). Odborný článok o vykopávkach vo formáte pdf si môžete stiahnuť na adrese
https://www.bib.irb.hr/1059078/download/1059078.PDF_rada_Diadora_33_34.pdfVirtuálnu obhliadku kostola je možné ovládať (zastaviť - spustiť - pretočiť) po kliknutí, keď sa objavia ovládacie prvky.
Na starších operačných systémoch môže byť problém s veľkosťou súboru videa - ak sa ani po dlhšom načítavaní nespustí - skúste zmeniť internetový prehliadač.Analýza orientácie osi kostola smerom k vychádzajúcemu Slnku 11.novembra - v deň sviatku sv.Martina.
Použité boli nástroje GoogleEarth

<<< Späť na stránku Archeológia