VELATICKÉ
HRADISKO
MARIANKA

Nie príliš známa pamiatka
stará 3000 rokov.
Lokalita bola dlhodobe osídlená. Dnes viditeľné pozostatky hradiska ako aj väčšina nájdených predmetov je datovaná do obdobia velatickej kultúry.

K hradisku sa
dostanete z Marianky
po modrej značke.

V južnej časti hradiska
ide značkovaný chodník priamo po terénnej vlne ako pozostatku opevnenia.
Hradisko je vyznačené čiernou líniou. V oblasti kameňolomu bolo opevnenie zničené rozširovaním ťažby, preto už neexistujúce časti sú vyznačené čiarkovane.

Mapový podklad © Prispievatelia OpenStreetMap freemap.sk
Pohľad na hradiskový kopec nad Mariankou

Umelo osvetlený
val pre zvýraznenie
jeho profilu.
Vľavo je vnútorná časť
hradiska. Na pravej strane
je svah strmý aby plnil obrannú funkciu
.


Južná brána
Pohľad zvnútra hradiska

Šipkami sú vyznačené archeologické sondy
(ryhy vykopané priečne cez  obranné valy hradiska)


Južná brána
Pohľad z vonkajšej strany
Na strome vidno modrú turistickú značku z Marianky na Malinský vrch a do Krasňan. Fotografia je snímaná smerom na Marianku. Hnedou farbou je vyznačené umiestnenie drevených hradieb na základe existujúcich zvyškov hlinených valov. Novodobá cesta vľavo narušila pôvodný val, ale za obzorom smerom na Marianku pokračuje po jeho zvyškoch. Fotografiu je možné zväčšiť pravým klikom + Zobraziť obrázok

Detail valu, ktorý sa vpravo stráca medzi stromami, je na nasledujúcej fotografii.

Najlepšie zachovaný val
začína pri južnej bráne a postupuje smerom na sever


Západná brána

K tomuto útvaru sa dostanete z Marianky po modrej značke ako k prvému


Viac informácií
Ak máte záujem o viac informácií, odporúčame vám odborný článok archeológa, ktorý viedol prieskum tejto lokality, pána Paulíka.       Link na článok
Článok je pomerne rozsiahly a určený odbornej verejnosti. Základné informácie v skrátenej forme nájdete na strane 51 (menšie písmo).PRAVEK V MARIANKE

V okolí hradiska v Marianke je možné aj dnes nájsť kamene, ktoré sú veľmi vhodné na výrobu zbraní a nástrojov.
Zo surovej horniny na obrázku je možné niekoľkými údermi väčším kameňom získať použiteľné nástroje zobrazené a popísané nižšie.

Niektorí autori uvádzajú používanie kamennej suroviny z Marianky napr. lovcami mamutov zo Stillfriedu pri rieke Morave (vzdialenosť necelých 30 km)

Podľa toho by bola Marianka "pútnickým" miestom už 30.000 rokov.

Aj keď dôvody putovania do Marianky zo širokého okolia boli materialistickejšie ako v novodobej histórii.

Úštep,
ktorý je možné prakticky bez úpravy použiť ako hrot šípu.
Na spojenie hrotu s drievcom šípu sa používali materiály ako napr. brezová živica (lepiaci tmel) a vlákno zo žihľavy (viazací špagát)


Iný úštep -plochý s ostrými hranami - bol bez úpravy použitý na rezanie surovej pečienky


+++++