Ženský
kameň
pri
Stupave

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVo viedenskej galérii Albertina je uložený pod inventárnym číslom 25401/12
tento obrázok autora
Josepha Holzera z r.1843
(originálny názov Der Weiberstein von Stampfen).
Vďaka článku stupavského archivára Milana Greguša sa obrázok a samozrejme aj vlastný kameň dostali znova do povedomia verejnosti.


Fotografia Ženského kameňa

Kameň
leží pri ceste nedaleko od Červeného domčeka


Podľa Josepha Holzera (spôsobu ako kameň zobrazil) bol zrejme kameň pomenovaný podľa tvaru jeho hlavnej časti, ktorá pripomína ženský prsník


Pamätníci uviedli viacero legiend či vysvetlení, prečo sa kameň tak volá.

Na animovanej fotografii vpravo je iné jednoduché vizuálne vysvetlenie . . .

Fotografia sa mení vždy po 3 sekundáchPoloha Ženského kameňa pri ceste zo Stupavy k Červenému domčeku po zelenej značke.
Vzdialenosť 4,7 km je od kostola v Stupave
+++++