Ženský
kameň
pri
Stupave

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVo viedenskej galérii Albertina je uložený pod inventárnym číslom 25401/12
tento obrázok autora
Josepha Holzera z r.1843
(originálny názov Der Weiberstein von Stampfen).
Vďaka článku stupavského archivára Milana Greguša sa obrázok a samozrejme aj vlastný kameň dostali znova do povedomia verejnosti.


Fotografia Ženského kameňa

Kameň
leží pri ceste nedaleko od Červeného domčeka

Pamätníci uviedli viacero legiend či vysvetlení, prečo sa kameň tak volá.

Na animovanej fotografii vpravo je jednoduché vizuálne vysvetlenie . . . +++++