Diokleciánov
palác
v Splite

 Vodovod

Vodovod, ktorý zásoboval vodou Diokleciánov palác a neskôr novovznikuté mesto Split, má pestrú históriu. Ak vás zaujíma, nižšie nájdete viac informácií.
História vzniku vodovodu a jeho prestavieb až do súčasnosti

Aj keď v lokalite Diokleciánovho paláca boli dostatočné zdroje vody pre zabezpečenie normálneho života, pre  potreby bývalého imperátora bolo použité omnoho nákladnejšie riešenie - kilometre dlhý prívod vody z hôr od Solinu (Salona). Jeho výhodou bol prívod vysoko kvalitnej vody z prameňa rieky Jadro. Tá tiekla samospádom v murovanom kanáli, vedenom na úrovni terénu, v prípade potreby na akvadukte (cez malé údolia) alebo v tuneli (popod kopce) až do distribučného zásobníka na svahu severovýchodne od paláca. Odtiaľ bola vedená tlakovými potrubiami tak, aby mohla byť voda dostupná aj na poschodiach paláca a aby bolo možné budovanie striekajúcich fontán. Luxus hodný excisára.

V 6.storočí bol vodovod pri nájazdoch barbarov zničený a nepoužíval sa až do novoveku.

Za Rakúsko - Uhorskej monarchie sa mesto Split rozrástlo natoľko, že bolo potrebné modernizovať jeho zásobovanie vodou. Boli vypracované viaceré varianty riešenia. Možno z úcty k cisárskemu pôvodu mesta sa cisársko-kráľovská administratíva rozhodla pre ďaleko najdrahšie riešenie: obnoviť Diokleciánov vodovod na pôvodnej trase. Stav najväčšieho akvaduktu tesne pred zahájením rekoštrukcie vidno na obrázku. Je zrejmé, že novoveký vodovod bol do značnej miery nanovo postavený. Pre potreby mesta bol postavený nový vodojem, ktorý mal dostatočnú kapacitu pre mesto a bol umiestnený vyššie - následne šli z neho tri hlavné rozvody do rôznych častí Splitu.

V modernej dobe už vedenie vody v tuneli nevyhovovalo hygienickým normám a trasa vodovodu cez tunel a ďalej za tunelom bola odpojená. Boli vybudované novodobé potrubné rozvody, do ktorých je voda hnaná v čerpacej stanici Kopilica (približne od roku 1932). Malá časť vody je aj dnes púšťaná cez tunel a zvyšok pôvodnej trasy smerom k palácu, nie však pre zásobovanie pitnou vodou.Mohutný prameň rieky Jadro - zdroj vody pre Split, ale aj Solin a Trogir.

Vľavo: voda pre vodovod Solin

Uprostred: cez štyri prepady preteká voda vlastnej rieky Jadro

Vpravo: začiatok vodovodu pre Split (rímska trasa obnovená v rokoch 1885-1886. Uzavretý kanál je ukrytý v budovách v tieni

                                                     Kliknutím na fotografiu získate podrobné informácie o vlastnom prameni v podzemnej jaskyniSekcia Diokleciánovho vodovodu v tuneli je dnes okrem iného atrakciou pre turistov.
Fotografia je prevzatá z webu CroLove.pl

Kliknutím na fotografiu môžete  web navštíviť a absolvovať  prehliadku tunela.+++++