DIVOČINA
NA
DVORE


MAČKA
A
ĎATLÍK


DROZD
A
DÁŽĎOVKA
MAČKA
A
MYŠ

PAVÚK, SIEŤ
A
MUMIFIKOVANÁ
KORISŤ

V PASCI MRAVCOLEVA

Mravcolev vytvorí v piesku lievikovitú jamku so strmými stenami a číha zahrabaný na jej dne. Ak mravec spadne do pasce, nemôže uniknúť, pretože piesok na stenách je sypký a preto znova a znova skĺzne na dno. Keď sa unaví, mravcolev ho zospodu zachytí a pomaly stiahne do piesku, kde ho omráči jedom a vysaje.

ŽLTOCHVOST
DOMOVÝ

Ľudovo nazývaný aj kominárik.
Sedí s korisťou v zobáku nedaleko hniezda a kontroluje situáciu, či môže zaletieť k mláďatám a nakŕmiť ich.

ŽLTOCHVOST
DOMOVÝ

Kŕmenie mláďat

SÝKORKA
A
MACH

LASTOVIČKA
S MATERIÁLOM NA VÝSTIELKU HNIEZDA

ROHÁČ VEĽKÝ
KRÁTKO PRED
VZLIETNUTÍM

MAČKA
A
HRDLiČKA


+++++