Prameň a prvé metre

Prvý rybník
Krásy krajiny okolo potoka
Ponor potoka a jaskyňa Prepadlé
Medzi Prepadlým a Košariskom
Limbašská vyvieračka
Rekrečná oblasť Košarisko
Jaskyňa Sedmička a sezónny ponor
Rezervácia Strmina
Trojuholníková jaskyňa a kameňolom

Medené hámre a okolie
Pod Dračím hrádkom

 
Malina
V lese
Tajomný rybník
Medzi
poliami

Pred
diaľnicou
Čistenie
potoka
Stavidlo
Stupavský
park
 Chovné
rybníky
 Rybačka
na potoku
 Pred Stupavou
Píla
Borinka