Marianka

Bazilika Narodenia Panny Márie

Basilica Minor

Oltárna soška
Panny Márie
-
centrálny bod mariánskeho kultu
Vstupná časť
baziliky
s organom


Celkový pohľad na interiér baziliky a jej oltárnu časť


Hlavný komplex
v Marianskom
údolí:

Vľavo: bývalý kláštor Paulínov dnes Exercičný dom

V strede:
Bazilika Narodenia
Panny Márie

Vpravo:
kaplnka sv.Anny
 
  
Tabuľa s pápežským erbom dokumentujúca povýšenie kostola na Baziliku Minor pápežom Benediktom XVI. v roku 2011


+++++