VELATICKÉ
HRADISKO
MARIANKA

Nie príliš známa pamiatka
stará 3000 rokov.
Lokalita bola dlhodobe osídlená. Dnes viditeľné pozostatky hradiska ako aj väčšina nájdených predmetov je datovaná do obdobia velatickej kultúry.

K hradisku sa
dostanete z Marianky
po modrej značke.

V južnej časti hradiska
ide značkovaný chodník priamo po terénnej vlne ako pozostatku opevnenia.
Hradisko je vyznačené čiernou líniou. V oblasti kameňolomu bolo opevnenie zničené rozširovaním ťažby, preto už neexistujúce časti sú vyznačené čiarkovane.
Mapový podklad © Prispievatelia OpenStreetMap freemap.sk
Umelo osvetlený
val pre zvýraznenie
jeho profilu.
Vľavo je vnútorná časť
hradiska. Na pravej strane
je svah strmý aby plnil obrannú funkciu.


Južná brána

Šipkami sú vyznačené archeologické sondy
(ryhy vykopané priečne cez  obranné valy hradiska)

Najlepšie zachovaný val
začína pri južnej bráne a postupuje smerom na sever


Západná brána

K tomuto útvaru sa dostanete z Marianky po modrej značke ako k prvému

Viac informácií
Ak máte záujem o viac informácií, odporúčame vám odborčlánok archeológa, ktorý viedol prieskum tejto lokality, pána Paulíka.       Link na článok
Článok je pomerne rozsiahly a určený odbornej verejnosti. Základné informácie v skrátenej forme nájdete na strane 51 (menšie písmo).
+++++